Frisk munn – heile livet

Velkomen til Sana Oris Tannklinikk. Sana Oris er latinsk, og direkte oversatt  betyr det «frisk munn».

Vi i Sana Oris kan tilby tannhelsetjenester med høg kvalitet, takka vere god kompetanse blant våre ansatte. Vi har spesialist i tannkjøtsjukdom, og to allmenntannlegar, der den eine har spesialkompetanse i implantatprotetikk med refusjon frå HELFO. Vi har også tilknytta kjeve- og ansiktsradiolog.

 

Vi tilbyr den enkelte tilpassa oppfølging og behandling, i alle aldrar. Enten du er 20 år eller 100 år! God tannhelse er viktig for å oppretthalde god generell helse! Vi vil hjelpe deg med dette. Vi legg stor vekt på smertefri behandling, og ønsker å oppnå fine naturlege smil! Vi kan tilby krone på dagen, noko som gjer at vi unngår ca 14 dagar med midlertidige løysingar. Dette er ein stor fordel både for deg og oss!

Andre aktuelle saker