Periodontitt – ein vanleg, men vanskeleg sjukdom å oppdage

Omlag 50% av den norske befolkninga har tannkjøtsjukdomen periodontitt. Dette er ein kronisk betennelse i vevet rundt tennene, og krever regelmessig behandling for å unngå at beinet rundt tennene vert brutt ned.

Periodontitt er vanskeleg å oppdage tidleg i forløpet, høyr kva typiske teikn du bør sjå etter.

Symptom og behandling

Periodontitt gir lite symptom i starten og kan difor vere vanskeleg å oppdage. Denne betennelsen kan over tid øydelegge strukturane som held tennene forankra i kjeven slik at dei losnar.

Gingivitt – eit reversibelt forstadie
Gingivitt oppstår når plakk (tannbelegg) ikkje blir fjerna regelmessig. Typiske symptom er dårleg ånde og lettblødande tannkjøt. Grundig reingjering av tenner og munnhole er som regel løysinga. Tannpuss morgon og kveld, samt bruk av tanntråd eller tilpassa mellombørste er dei viktigaste forebyggande tiltaka. I tillegg bør ein gå til tannlege eller tannpleiar ved jamne mellomrom for å blant anna fjerne tannstein.

Ubehandla gingivitt kan leie til periodontitt
Får gingivitten stå ubehandla, vil betennelsen kunne trekke seg ned under tannkjøtet og den har då utvikla seg til å bli periodontitt. Det blir danna djupe lommer rundt tennene, og dei mikroskopiske fibrane som held tennene fast i beinet blir øydelagde. Dårleg tannhygiene er hovudårsaken til periodontitt, men røyking og diabetes er eksempel på andre risikofaktorar. Tannkjøtsjukdomen kan også vere arveleg.

Ubehandla periodontitt
Dersom ein ikkje får stoppa tannkjøtsjukdomen i tide kan lommene rundt tennene bli enda djupare, og beinet rundt tennene forsvinn. Tennene vil då bli lause, og det kan bli vanskeleg å tygge mat. Tennene kan bli så lause at dei fell ut av seg sjølve eller må trekkast.

Behandling av periodontitt
Behandling av periodontitt er krevjande. Bakteriane og tannsteinen som sit på tann- og rotoverflata vert fjerna ved hjelp av skrapeinstrument og moderne ultralydscaler. I alvorlege tilfelle kan det vere naudsynt å gjere ein “open” djupreins, der ein opnar tannkjøtet kirurgisk for å få betre tilgang og dermed kan fjerne ein del av det betente vevet. På den måten får ein moglegheit til å reinse tanna skikkeleg. I enkelte situasjonar kan ein også gjere eit forsøk på å få tilbake delar av det øydelagde vevet rundt ei tann. Dette heiter regenerasjon.

Finn ut om det er på tide med ein sjekk hos tannlege.