Tannhelsetesten

Test korleis det står til med di tannhelse

Svar om utsegna stemmer eller ikkje.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn
1 / 9

Er det meir enn 2 år sidan du var hos tannlegen?

2 / 9

Har du ising eller andre plager frå tennene?

3 / 9

Har du blødande tannkjøt?

4 / 9

Er du plaga med dårleg ånde?

5 / 9

Røyker du?

6 / 9

Drikk du brus eller energidrikk meir enn tre dagar per veke?

7 / 9

Brukar du medisinar mot beinskjørheit?

8 / 9

Brukar du immundempande medikament?

9 / 9

Har du vondt/ømheit i kjeve eller ansiktsmuskulatur?

Di tannhelse
Du svarte % ja på spørsmåla. Det kan då vere lurt å sjekke tennene med jamne mellomrom.