Tannlegevakt Herøy, Ulsteinvik, Hareid, Larsnes, Vanylven, Fiskå

Undersøkelse

Regelmessig undersøkelse av tenner og munnhule er viktig for å opprettholde ei god helse. Mange sjukdommar i munnhule og kjeve har få eller ingen symptom, eller gir symptom seint i forløpet. Prognosen ved behandling av sjukdommar er best om ein kjem tidleg i gang med dette. Det er også økonomisk lurt for deg å med undersøkelse for å behandle tennene tidlig, før problemet blir større og meir omfattande.

Tenner, tannkjøt og slimhinner blir kontrollert. Vi tek bilde, for å kontrollere mellom tennene. Det er her det oftast blir karies (hol i tennene). Ved behov tek vi også panoramarøntgen, som viser alle tennene, samt kjeve, bihuler og kjeveledd. Til slutt er det tannsteinsrens, puss og polering av tenner.

Dersom det er aktuelt med større behandlinger, eller det er behov for utvida diagnostisering, tek vi CT av kjeven. Sana Oris har tilknytta ein kjeve- og aniktsradiolog, som er spesialist på å tolke CT bilder av kjeve og ansikt. Dette for å kunne gi ei presis diagnose, og dermed ei meir presis behandling. Slik utvida bildediagnistisering er spesielt viktig ved store tannrestaureringar, eller der det er smerte og/eller mistanke om patologi i kjeven. Ved at vi har dette utstyret, slepp vi å henvise pasientar til Ålesund for denne forundersøkelsen. Dette er svært tidsbesparande for alle:)

Det er fint dersom du fortel oss om dine forventningar og behov under første behandlingsseanse. Vidare behandling, blir planlagt i tett dialog mellom tannlege og pasient. Vi tilbyr regelmessig innkalling, og for dei fleste, er det nok med ein gong pr år. Men dette vil bli vurdert individuelt.

Om Sana Oris

Vårt team gir deg god behandling i ny og lys klinikk med topp moderne utstyr! Uansett behov; vi tek hand om tannhelsa di. Hos oss skal du få ei god oppleving! Vi bryr oss om helsa di:)

Kontakt oss